https://mobirise.com/


TENNISSCHOOL PROGRESS

Start to tennis TC Emblem

Tennisclub Emblem organiseert in samenwerking met Tennis Vlaanderen een START TO TENNIS pakket voor startende volwassenen (=18+, nooit eerder getennist).


Met dit laagdrempelig instapprogramma, krijgen deelnemers voor slechts € 50 (verzekering, gebruik racket en ballen inbegrepen) de kans om kennis te maken met de tennis via 5 initiatielessen.


Een eerste sessie start na de paasvakantie. Na 5 weken krijgen de deelnemers de kans om in te schrijven voor de tweede reeks.


De club zal erover waken om deze starters ook een vervolgprogramma aan te bieden en hen zo hopelijk op langere termijn te vinden aan TC Emblem. Hierbij dus een oproep aan alle leden om buren, familie en vrienden warm te maken voor onze club en ons interessant START TO TENNIS-aanbod.

BETALINGSINFORMATIE


Je inschrijvingen is pas definitief na volledige betaling van het lesgeld. 
Bankrekening BE76 1430 9905 5895 vzw PROGRESS met duidelijke vermelding naam speler(s) + inschrijvingspakket

Bij laattijdige betalingen en laattijdige uitschrijvingen rekenen we een administratiekost van € 25 aan.